The Government of the Netherlands and its 11 ministries communicate with the Dutch speaking public via one single Dutch language website: www.rijksoverheid.nl.

The Government and its ministries communicate with the non-Dutch speaking international and domestic public via one single English language website: www.government.nl

Papiamentu

Ministerio di Asuntu Interno i Relashon den Reino

E ophetivonan di Ministerio di Asuntu Interno i Relashon den Reino ta inkluí garantisá un gobièrnu efektivo i efisiente, fomentá órden públiko i seguridat i provee un maneho sentralisá di e kuerponan di polis di e paisnan, garantisando un gobièrnu efektivo i efisiente i kordinando koperashon ku Aruba i Antia Hulandes. 

Polski

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia

Do zadań Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) należy: stwarzanie możliwości zatrudnienia oraz wspieranie nowoczesnych stosunków przemysłowych i aktywowanie systemu zabezpieczenia społecznego, a przy tym realizowanie powyższych celów poprzez rozwój wykonalnej polityki, która może być monitorowana.